Back to the top

Zásady používania osobných údajov

Zásady používania ochrany osobných údajov

Vitajte na stránke spoločnosti Ján Hangoni – BJH AGENCY

Aby ste  mohli dostávať náš “newsletter” potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracovanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracovávame a ako ich dokážeme zabezpečiť.

Kto sme?
Vaše osobné údaje spracováva Ján Hangoni – BJH AGENCY,
IČO: 416 407 13 , so sídlom  Tatranská 11, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica
tel.č.: +421 905 228 284, email:jhangoni@ypsmusic.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracúvame?
Aby ste mohli dostávať náš “newsletter”, spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email. Svoj súhlas ste nám poskytli vyplnením prihlasovacieho formuláre pre odber “newslettera”  a následnej verifikácii Vašej emailovej adresy.

Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať kliknutím na “Odhlásenie z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu alebo zaslaním oznámenia na email jhangoni@ypsmusic.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali, aby sme vám mohli zasielať “newsletter” uchovávame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas.

Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom aplikácie MailChimp,  Tento prevádzkovateľ  má certifikát “GDPR compliant ” a poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich údajov a zaručil sa, že osobné údaje spracúva v súlade s GDPR. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email jhangoni@ypsmusic.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sú vypracované Advokátskou kanceláriou  JUDr. Jaroslav Belka, s. r. o. ktorá je ako jediná oprávnená vykonávať autorské práva k nim. Ich obsah je chránený autorským zákonom. Je zakázané tieto zásady ochrany osobných údajov kopírovať, šíriť alebo iným spôsobom používať spôsobom, ktorý porušuje autorské práva autora.

Copyright © 2007-2019 by YPS Music | Redesign by: PPDesign.ch