Back to the top

Zásady používania súborov „cookies“

VLASTNÍK LOKALITY

Ján Hangoni – BJH AGENCY,  84106 Bratislava-Záhorská Bystrica, Tatranská 11

VŠEOBECNÁ DEFINÍCIA SÚBOROV “COOKIES“

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií (bližšie špecifikované nižšie). Pri návšteve našej webovej stránky sa tieto súbory stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Pri každej nasledujúcej návšteve sa odošlú späť na pôvodnú stránku, alebo na inú stránku, ktorá daný súbor cookies spozná. Súbory cookies umožňujú webovej stránke rozpoznávať používateľove zariadenie. Informácie sa môžu použiť na overenie a identifikáciu používateľskej relácie, preferencií používateľa alebo čohokoľvek, čo možno uskutočniť pomocou uchovávania údajov na počítači používateľa.
Súbory cookies sú vytvorené len na prechodnú dobu. Zaznamenávanie cookies sa začne, keď používateľ otvorí okno prehliadača, a skončí, keď používateľ okno zavrie. Trvalé súbory cookies zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v súbore. Aktivujú sa vždy, keď používateľ navštívi webové stránky, ktoré daný súbor cookies vytvorili.

POUŽÍVANIE “COOKIES”

Jednotlivé stránky, ktoré prevádzkuje spoločnosť Ján Hangoni – BJH AGENCY používajú cookies a informácie zozbierané pomocou nich pre lepšie porozumenie požiadaviek našich návštevníkov nanašej webovej lokalite. Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Ján Hangoni – BJH AGENCY vyjadrujete našej spoločnosti. súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.

Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú určité priebehy, ako napríklad sled kliknutí. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookies, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého webového prehliadača.

AKÉ INFORMÁCIE SA ZHROMAŽĎUJÚ?

Spoločnosť Ján Hangoni – BJH AGENCY zhromažďuje v rámci prevádzkovaných webových stránok dva druhy informácií. Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ a informácie, ktoré poskytujú používatelia vyplnením formulárov umiestnených na stránkach. Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookies“ sa analyzujú v službe Google Analytics a sú to napr.:
+ Čas návštevy aktuálnej lokality.
+ Či a kedy používateľ lokalitu naposledy navštívil.
+ Z ktorej lokality sa používateľ dostal na webovú stránku.

Súbory „cookies“ nezbierajú informácie, ako sú meno, e-mailová či iná adresa alebo fakturačné údaje. Aj v podmienkach poskytovania služby Google Analytics sa jasne zakazuje používateľom tejto služby zhromažďovať informácie, ktoré spájajú osobné údaje s informáciami služby Google Analytics. Pri návšteve našich webových stránok má používateľ možnosť nepovoliť súbory „cookies“.
Takto zostane používateľ pre spoločnosť Ján Hangoni – BJH AGENCY a nástroj Google Analytics, ktorý používame, úplne anonymný.

Copyright © 2007-2019 by YPS Music | Redesign by: PPDesign.ch